Om liv och litteratur – Del 9

Litteratur.
Montage: C Altgård / Opulens. (Grundbild: Pixabay.com)

ESSÄSERIE. ”Om liv och litteratur” är en essäistisk svit i tio delar där Gunnar Lundin med aforistisk spänst reflekterar över litteraturen och dess relation till verkligheten.

Vad vill jag göra? Vad vill jag vara?

”Livet leves framlänges, men förstås baklänges.” (Kierkegaard)

Folie circulaire. Så ser min erfarenhet ut! Måste se händelsen i ögonen. Och sedan lyfta blicken mot himlen, molnen. Mot stjärnorna. Lyfta blicken mot din hands öga.

Vägen, och stället: ett nytt ”stadium” (något annat än ett tillstånd). Något integreras. Rörelsen fortsätter. Och stunderna då vattnet är stilla. Allt detta är i högsta grad praktiskt.

Även hinduism och buddhism är evolutionistiska; men där går evolutionen över i etik.

När kan du osäkert, öppet, möta andra? När har du beredskap, illusionslös, att ge och ta emot? – Även om du är en ”misslyckad”. – En flisa tacksamhet fångar ljuset.

Om jag har skrivit en bok som någon en dag i framtiden kommer och frågar efter i antikvariat, som man söker en vän, då vet jag att jag befunnen i tiden haft förbindelse med något utanför tiden.

Frihetens betingelser: att mogna till hel människa. Ta mandom. Relationer är inte symbios.

Den musik en människa är
Tonerna, tystnaden. Mörkret
Fågeln som sover högt
på klippan
över havet vi kom ifrån

ANVÄND DENNA april 2021
GUNNAR LUNDIN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

Anders Fager.

Skräck med bra flyt

PROSA. Pål Eggert uppskattar såväl den behagliga utflykten till ett förgånget Sverige
0 0kr