Noveller med en sällsynt skärpa

Litteratur.
Cecilia Davidsson. (Foto: Sara Mac Key)
Cecilia Davidsson. (Foto: Sara Mac Key)

PROSA. Bo Bjelvehammar konstaterar att det är den språkliga elegansen och träffsäkerheten, i förhållande till tematiken i berättelserna, som är styrkan i Cecilia Davidssons nya novellesamling.

Leva lite till av Cecilia Davidsson
Noveller
Albert Bonniers Förlag

Cecilia Davidsson är främst novellist, men har även skrivit romaner och barnböcker. Hon har arbetat mycket med lättläst litteratur och är även verksam som lärare i kreativt skrivande vid Linnéuniversitet.

Detta är hennes nionde bok, den består av arton noveller, de flesta hämtade från vardagen men med säregna och bisarra inslag.

Omslaget är för övrigt gjort av Cecilias tvillingsyster Helena Davidsson Neppelberg och Ilse-Mari Berglin.

Novellen är en sällsynt passande form för Cecilia Davidsson, då hon arbetar flitigt med de enskilda orden, utelämnar broderierna och håller sig till ordens kärnor. Inga onödiga vändningar, en enkel koncentration.

Inte sällan är det en iscensättning av ett skeende och ett händelseförlopp. Med skicklighet fångar hon en stämning, en känsla, ett ögonblick, håller fast vid det – fördjupar och borrar sig in mot en relation eller blottlägger en del av det sköra livet. Det drar stråk av sorg och tystnad över orden och sidorna. Något av en dysterhetskänsla.

Det företas inga vidlyftiga resor i de korta berättelserna, det kan inträffa, men det är sällsynt, det är snarare utsnitt ur vardagen, en beskrivning och en gestaltning av normaliteten och dess gränser.

Det finns en sällsynt skärpa, särskilt i gestaltningen av relationer, och bilderna från skilda generationer.

Därtill finns det en berättelse, som jag särskilt fastnar för – ”Det kommer an på mig”, där en kvinna bistår sin man vid klippningen av häcken, vid det knappt märkbara diket mellan vägen och häcken.

I dialogen finns det uttalade ord och dolda budskap som präglar samarbetet mellan de båda. Det går att ifrågasätta både det ena och det andra, särskilt den totala uppmärksamheten.

Det som händer har med koncentrationen på arbetsuppgiften att göra, möjligen beror det på stegen, pallstegen. Novellen är verklighetsnära med hög igenkänning och framställd på ett utsökt, utmejslat och tonsäkert språk. Det är detta som är den här novellsamlingens styrka, just den språkliga elegansen och träffsäkerheten, i förhållande till tematiken i berättelserna.

Använd denna bylinebild
BO BJELVEHAMMAR
bo.bjelvehammar@opulens.se

Det senaste från Litteratur

0 0kr