Fullblodsliberaler som missar klimatkrisen

Litteratur.
Collage: C Altgård / Opulens. Bildkällor: Porträtten – Wikipedia. Bakgrund – Pixabay.com.

ESSÄ. “För om det marknadsstyrda och liberala förnuftet nu inte sköter naturen och framtiden så speciellt väl, vad ska vi göra då? Bara sätta oss ner och läsa mer liberala teorier?” Erik Cardelús läser två aktuella författares försvar av liberalismen.

 

Att dagens författare kommer ut ur den ideologiska garderoben hör inte till vanligheterna. Säkert brändes många broar under det politiska tuggets 70-tal. Dagens författare håller sig mest i den privat-personliga svalkan. Lägg till ett medialt och marknadsmässigt klimat där det narcissistiska, autofiktiva och privata spinner bäst. Som lök på laxen har vi identitetspolitiken som vill stänga in oss i vårt kön, vår pigmentering eller annan tillhörighet som blir falsk genväg till att förklara vår komplexitet.

ERIK CARDELÚS
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr