En bok om 1800-talets Stockholm och stadens judiska invandrare

Litteratur.

ELDSJÄL. ”Hirsch var också känd för sin stora välvilja mot fattiga, bland Stockholms tiggare hade han nästan blivit en egen social institution som alltid delade med sig av lösa silvermynt han bar med sig i fickan”, skriver Elisabeth Brännström.

Hela Stockholms Isaak Hirsch av Anders Johnson
Albert Bonniers (2017)

Slutet av 1800-talet var en omvälvande tid i Stockholms historia. Efter en tid av hög inflyttning från landsbygden, trångboddhet och extremt dåliga sanitära förhållanden kom industrialiseringen på 1860-talet och med den kom många nya arbetstillfällen och investerare. Stockholm rensades upp, ett nytt esplanad-system togs fram av stadsplaneraren och riksdagsledamoten Albert Lindhagen och på det gamla förslummade Ladugårslandet, dagens Östermalm, började man bygga nya, stabila stenhus åt stadens förmögna borgare och överklass.

En av dem som deltog väldigt aktivt i Stockholms uppbyggnad var den eccentriske entreprenören Isaak Hirsch. En eldsjäl som bland annat skapade Strandvägen och var delaktig i grundandet av Saltsjöbaden och Djursholm. Utöver sitt intresse för arkitektur och nybygge var Hirsch också mycket intresserad av konst och teater. Han var ett välkänt ansikte inom Stockholms kändisvärld och hans runda energiska gestalt syntes överallt där någonting hände. Hirsch var också känd för sin stora välvilja mot fattiga, bland Stockholms tiggare hade han nästan blivit en egen social institution som alltid delade med sig av lösa silvermynt han bar med sig i fickan.

Isaak Hirsch föddes 1843 i en judisk stockholmsfamilj. Anfadern, David Hirsch, som anlände 1792 från norra Tyskland inrättade sig relativt snabbt och när judar fick så gott som fullständiga medborgerliga rättigheter 1870 var familjen Hirsch, liksom flera andra judiska familjer, redan väl etablerad. I Hela Stockholms Isaak Hirsch ger historikern och författaren Anders Johnson, utöver beskrivningen av Stockholms utveckling, en intressant bild av stadens  judiska invandrarhistoria och av en integrationsprocess som verkar ha fungerat alldeldes utmärkt trots de tyvärr inte alltför ovanliga inslagen av anti-semitism. Flera judiska familjer, bland annat familjerna Thiel, Bonnier och Josephsson blev snabbt prominenta inom konst, litteratur och teater och många företag och varuhus, till exempel NK på Hamngatan, hade judiska grundare.

Hela Sveriges Isaak Hirsch  är en lättläst och bra uppbyggd bok om Stockholms 1800-tals historia centrerad runt en man och hans judiska bakgrund. Kanske mest intressant för stockholmare, men också för dem som tycker om historia i största allmänhet och svensk stads-och- invandrarhistoria i synnerhet.

ELISABETH BRÄNNSTRÖM
elisabeth.brannstrom@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

Alla artiklar av Elisabeth Brännström

Det senaste från Litteratur

Resa i slutna rum

FANTASI. Mathias Jansson reflekterar över och resonerar kring hur fantasin kan bli
0 0kr