Det populistiska hotet

Litteratur.
Marlene Wind. Foto: Wikipedia.

DEMOKRATI. Boken The Tribalization of Europe. A Defense of Our Liberal Values av Marlene Wind är ett välkommet bidrag i diskussionerna om Europas utveckling. Winds budskap är att historiska lärdomar är viktiga för att motverka opportunism och populism.

 

The Tribalization of Europe. A Defense of Our Liberal Values av Marlene Wind
Wiley

Hösten 2018 åkte jag Uber-taxi i Barcelona i samband med deltagandet i en sommarskola för basinkomstförespråkare från hela Europa. När jag och chauffören åkte förbi en demonstration frågade jag honom vad det handlade om. Chaufförens svar var att medlemmar ur den katalanska “communityn” var i konflikt med de som inte vill att Katalonien bryter sig ur Spanien.

Själva ordvalet “community“ och att chaufförens engelska hade en urdu-brytning påminde mig om tiden när jag bodde i Indien och läste om kravaller i storstaden Bangalore. Det var en konflikt som pågick mellan kannadafolket och tamiler. Hur kunde sådant ske i ett land som historiskt haft en stor kulturell mångfald tänkte jag? Tills jag insåg att liknande saker sker i Europa och att människor kan bruka och missbruka sina identifikationer.

VLADAN LAUSEVIC
vladan.lausevic@opulens.se

Vladan Lausevic är stockholmare och aktiv som skribent, liberal debattör och aktivist med intresse för såväl mjuka som hårda politiska frågor. I bagaget har en examen i historia och Europastudier. Vladans motto: “Jag har ingen identitet, jag har bara identiteter”.

Det senaste från Litteratur

0 0kr