Tagg-arkiv

identity politics

Det populistiska hotet

Litteratur.

DEMOKRATI. Boken The Tribalization of Europe. A Defense of Our Liberal Values av Marlene Wind är ett välkommet bidrag i diskussionerna om Europas utveckling. Winds budskap är att historiska lärdomar är viktiga för att motverka opportunism och populism.

0 0kr