Absorberande läsning om syfilis

Litteratur.
Agneta Rahikainen. (Foto: Privat)

ESSÄISTIK. Essäboken Smittans rike av Agneta Rahikainen är en otroligt absorberande redogörelse för syfilisens härjningar och de smittades plågsamma tillvaro, skriver Elisabeth Brännström.

Smittans rike av Agneta Rahikainen
Om syfilis i konst, kultur och kropp
Natur & Kultur

Agneta Rahikainen, finlandssvensk doktor i litteraturvetenskap och författare till ett flertal litterära biografier, fick i vuxen ålder reda på att hennes morfar hade dött av syfilis 1951, tolv år innan hon själv föddes. Det slog henne att man aldrig nämnt det inom familjen och det gick också upp för henne att han, märkligt nog, hade dött av sin svåra sjukdom flera år efter att penicillinet effektivt gjort slut på smittan som ödelagt så många liv genom seklen fram till mitten av 1940-talet.

ELISABETH BRÄNNSTRÖM
elisabeth.brannstrom@opulens.se

Det senaste från Litteratur

0 0kr