Isæus-Berlins drömska värld

Konst/Kultur

KONST. I Isæus-Berlins verk blandas symbolik med det till synes realistiska, skriver Anne Edelstam.

 

 

Nattlogik av Meta Isæus-Berlin
Prins Eugens Waldemarsudde

Nattlogik kallas denna annorlunda höstutställning som fyller Prins Eugens översta våningar på Waldemarsudde, i Stockholm. Prinsen själv skulle nog ha samtyckt till denna samtida konstnär. För utöver sitt egna konstnärskap samlade han på konst och hjälpte flera konstnärer i sin tid.

ANNE EDELSTAM

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

Vrede och vanmakt

KONST. Channa Bankier fortsätter att formulera sina känslor inför den pågående pandemin