Isæus-Berlins drömska värld

Konst/Kultur.

KONST. I Isæus-Berlins verk blandas symbolik med det till synes realistiska, skriver Anne Edelstam.

 

 

Nattlogik av Meta Isæus-Berlin
Prins Eugens Waldemarsudde

Nattlogik kallas denna annorlunda höstutställning som fyller Prins Eugens översta våningar på Waldemarsudde, i Stockholm. Prinsen själv skulle nog ha samtyckt till denna samtida konstnär. För utöver sitt egna konstnärskap samlade han på konst och hjälpte flera konstnärer i sin tid.

ANNE EDELSTAM info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr