“Ingen aning”

Konst.
Konstverk av Channa Bankier.

RELATIVISM. Channa Bankier funderar över uttrycket “ingen aning” och hur relativismen brer ut sig.

 

”Allt oftare använder jag begreppet ”Ingen Aning”
Ingen Fucking Aning

Jag har verkligen allt mindre aning
Haft väldigt mycket fel

Himlar med ögonen bara för det mesta
Märker att många gör det
Sänker sina huven

Aningslös är det nya. Alla har det…

Intressant det är ett samhällstillstånd.
Ett jävla mode
Postmodernismens dribblerier med sanningen i verklighetsuppfattningar

RELATIVISMEN

Det är väl den som säger “Ingen aning” som är den egentliga postmodernisten. Om det nu finns nån enhetlig postmodernism…

CHANNA BANKIER
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr