Digital kontra analog konstfotografi

Konst.
Digital fotografi eller analog? Det är frågan när ny teknik ställs mot den gamla. (Foto: Geralt / Pixabay.com)

KONFLIKT. Det finns en konflikt mellan anhängare av digital konstfotografi och de som tycker att den analoga fotokonsten är mera äkta, på riktigt. Idag belyser Ida Thunström fenomenet och tar själv ställning i konflikten.

När man sitter inomhus tillsammans för länge är det risk för att den där lilla detaljen i relationen dyker upp. Igen. Den som är lika gammal som den är omöjlig att komma runt. Till slut kan man inte längre hålla sig därifrån. Jag bara måste ta upp det där med digital konstfotografi.

IDA THUNSTRÖM

ida.thunstrom@opulens.se

Ida Thunström är konstnär. Vid sidan av sitt konstnärskap har hon regelbundet varit aktiv som konst- och litteraturrecensent och publicerat konstrelaterade texter för olika tidningar, främst kulturmagasin. Ida kommer ursprungligen från Stockholm och är verksam både inom och utanför Sverige.

Det senaste från Konst

0 0kr