Collage: Vårluft

Konst.
Konstverk av Hilda Hellwig i collageteknik.

TEATERREGISSÖR. Hilda Hellwig  är mest känd som teaterregissör men också aktiv som bildkonstnär och har haft flera stora utställningar och har just nu en pågående utställning i Stockholm.

Den här bilden är med en nu pågående utställning på Galleri Cupido i Stockholm på Svartmangatan 27 i Gamla Stan. Den är öppen endast till den 19 december. Utställningen heter ”Sömngångarens drömmar”.

Bilderna är gjorda på ett mycket gammaldags vis, genom att färglägga, klippa, klistra, teckna och måla. De finns bara i ett enda exemplar. Många spännande bilder har blivit till intet i monteringen. Någon millimeter åt fel håll och collaget blir obrukbart eftersom för det mesta går det inte att rätta misstaget. Där ligger också en tjusning.

Just nu befinner sig ett av mina collage i Japan på en samlingsutställning som heter Ekvidistans.

HILDA HELLWIG
info@opulens.se

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr