Norska pensionspengar på ockuperad mark i Palestina

Global.
En del av barriären på Västbanken. (Foto: Justin McIntosh / Wikipedia. )

Norges största värdefond, Regeringens globala pensionsfond, har omfattande investeringar i företag som är aktiva på de ockuperade palestinska områdena. Det framgår av en ny kampanj från norska fackförbund och organisationen Norsk Folkehjelp.

Artikeln är från början publicerad av Tomas Nordberg via Global Bar Magazine 

Det handlar om 64 företag i pensionsfondens portfölj som är inblandade i aktiviteter som FN:s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska områdena Michael Lynk har beskrivit som ”helt och hållet inkompatibla med mänskliga rättigheter skyldigheter, med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och med varje meningsfull definition av utökad tillbörlig aktsamhet”. 

Företag spelar en nyckelroll i att stödja konstruktionen, underhåll och utvidgning av de illegala bosättningarna. Internationella och israeliska företag återfinns inom t ex bankväsende, turism, säkerhet, teknologi, fastighetsaffärer och telekommunikationer. Pensionsfonden som i folkmun kallas för Norska oljefonden är världens största statliga förmögenhetsfond. Dess investeringar i de 64 företagen på ockuperat palestinskt territorium uppgår till över 19 miljarder amerikanska dollar. 

Norges största fackförening, Fagförbundet och Norsk Folkehjelp kräver nu att oljefonden genomför noggranna utvärderingar av alla dessa företags tillbörliga aktsamhet i ockuperade områden och andra högriskområden, fattar snabba avyttringsbeslut för företag som bidrar direkt till allvarliga överträdelser av internationell rätt och mänskliga rättigheter och divesterar från andra företag när utövandet av aktivt ägande misslyckas med att leda till att företag avslutar aktiviteter som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Global Twitter

Follow Opulens Global on Twitter

Till oljefondens försvar ska tilläggas att den har påbörjat en översyn av dessa aktiviteter.

Läs mer om kartläggningen här

Tomas Nordberg
TOMAS NORDBERG
info@opulens.se

 

Vladan Lausevic är stockholmare och aktiv som skribent, liberal debattör och aktivist med intresse för såväl mjuka som hårda politiska frågor. I bagaget har en examen i historia och Europastudier. Vladans motto: “Jag har ingen identitet, jag har bara identiteter”.

Det senaste från Global

The parrot

I live in a cage, and I have lived in it for
0 0kr