Vinster och förluster

Existentiellt.
Montage: Opulens. (Bildkälla: Pixabay.com)

NUTIDA. “Vinna terräng, vinna anklang, vinna anseende. Låt gå! Men bonden vann aldrig en god skörd, A-studenten vann inte sina goda betyg.” Anders Björnson om ett ord i vår tävlingsinriktade samtid.

”Mormor övervann rånare”, visste kvällstidningen berätta. Det påminner mig om Birgit Friggebo som tog upp ”We shall overcome”, under en fadäs i Rinkeby i samband med Lasermannens skjutningar. Det verkar idag otänkbart, att en mormor, en kvinna, övermannar en rånare.

ANDERS BJÖRNSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Existentiellt

Öga, seende, syn, blick, iakktagelser Illustration: Geralt / Pixabay.com

Se är förstå

REFLEKTIONER. Gunnar Lundin reflekterar över hur möten med offentliga personer i verkligheten
0 0kr