Samtiden är ett gnisslande tåg fullastat med paradoxer

Existentiellt.
Collage: C Altgård / Opulens.

EXISTENTIELLT MÖRKER. ”På många sätt lever vi i ett vissnande vi, omgivna av samhällsplantor som blir allt skörare. En tid med tyranner, testuggare och troll”, skriver Erik Cardelús.

Samtiden kommer som ett gnisslande tåg fullastat med paradoxer. Värst av alla är dagens segregation och splittring, både på nationell och internationell nivå. För låt oss probleminventera en kort stund. Skriva en lista, som så många gillar att göra när det råder oreda och kaos. Därefter rangordna, en aktivitet som blir allt vanligare i dagens globaliserade och digitaliserade mätsamhälle, där siffrornas magi tycks lysa starkare än någonsin i det existentiella mörkret. Ta tid och skriv.

ERIK CARDELÚS
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Existentiellt

Ta hissen till månen!

RYMDKOLONIALISM. Mats Barrdunge skriver ur ett kritiskt och filosofiskt perspektiv om aktuella

Vad är visdom?

LIVSFILOSOFI. ”Vem orkar Proust när jobbmejlen pockar på uppmärksamhet och du inte
0 0kr