Ratta och ragga på högsta nivå

Existentiellt.
Collage: C Altgård / Opulens.

LIVSSTIL. “Livet blir en enkel ekvation, utan filosofiskt flum och tidsödande djupsnack om existentiella värden. Bara tuta och köra.” Erik Cardelús försöker förstå hur en så stor del av nybilsmarknaden består av klimatförstörande SUV:ar.

 

”Du är vad du kör. ” Med den frasen marknadsfördes ett statustungt bilmärke för ett antal år sedan. Många reagerade, främst mot det krassa materialistiska budskapet, att vi reduceras till våra prylar och våra statusmarkörer. Att våra liv mäts i konsumtionsvärde – i samlade prylar och banknollor. Men här finns också fördelar. Livet blir en enkel ekvation, utan filosofiskt flum och tidsödande djupsnack om existentiella värden. Bara tuta och köra.

ERIK CARDELÚS
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Existentiellt

0 0kr