Ratta och ragga på högsta nivå

Existentiellt
Collage: C Altgård / Opulens.

LIVSSTIL. ”Livet blir en enkel ekvation, utan filosofiskt flum och tidsödande djupsnack om existentiella värden. Bara tuta och köra.” Erik Cardelús försöker förstå hur en så stor del av nybilsmarknaden består av klimatförstörande SUV:ar.

 

”Du är vad du kör. ” Med den frasen marknadsfördes ett statustungt bilmärke för ett antal år sedan. Många reagerade, främst mot det krassa materialistiska budskapet, att vi reduceras till våra prylar och våra statusmarkörer. Att våra liv mäts i konsumtionsvärde – i samlade prylar och banknollor. Men här finns också fördelar. Livet blir en enkel ekvation, utan filosofiskt flum och tidsödande djupsnack om existentiella värden. Bara tuta och köra.

ERIK CARDELÚS

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Existentiellt

Internet och res cogitans

DUALISM. Smartphonen förstärker även den västerländska dualismen mellan medvetande och kropp, som

Under fasornas yta

KÅSERI. ”Coronan gör att man upptäcker nya saker”, skriver Anders Björnsson.