Från en kobbe i Bohuslän: Makten som gäller

Existentiellt/Kultur.
Collage: C Altgård / Opulens.

SAMTIDSFUNDERINGAR.  Jag blir var och varannan dag djupt och negativt berörd av hur fixerade vid maktinnehav som våra partier idag tycks vara. Är det inte ideologin som gäller? Nej. Makten gäller, skriver Carsten Palmer Schale.

 

Carsten Palmer Schale är i huvudsak sociolog, och har som sådan varit gästprofessor i Kanada och USA samt gästforskare i flera andra länder. Han har publicerat flera böcker och forskningsrapporter och utöver detta även ungefär 300 dikter och 200 essäer i olika tidskrifter. Under vinjetten Från en kobbe i Bohuslän ger han i krönikeformatet sin syn på världen utifrån hemmahorisonten på Orust.

Just nu funderar jag på vilka grundläggande förändringar vi måste ta itu med i dagens Sverige. Först och främst måste vi förändra vår livsstil, även om det är mycket lättare sagt än gjort. Förbjuda privatbilismen i städerna och tätare regioner. Höja skatten på privata flygresor med 200 procent. Dramatiskt höja alla kapitalskatter. Införa en reell och radikal omfördelning av ekonomiska resurser. Kraftigt banta försvaret i dess nuvarande form. Förstatliga skolan. Förbjuda vinsterna i välfärden. Bekämpa konsumismen, kommersialismen och kapitalismen (i dess nuvarande form). Tala klartext.

CARSTEN PALMER SCHALE
info@opulens.se

 

Det senaste från Existentiellt

0 0kr