Så får du som författare uppmärksamhet

Annons.

I SAMARBETE MED EKSTRÖM & GARAY. Vässa med Roger! Roger är tillbaka med tips om hur du får dina dikter uppmärksammade.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.