Tagg-arkiv

valuta

Bergmanveckan, Ingmar Bergman, film, filmkonst,

Noterat: Om sedlar och estetik

Noterat.

SEDLAR. Återkommen från en snabbtur över Öresundsbron jämför jag de danska sedlarna med de svenska. De förra är tryckta på hållbart papper, de senare på sladdrigt (det speglar förstås också dagens förhållande mellan valutorna).

0 0kr