Tagg-arkiv

utgrävning

Ett av de fynd som gjorts är resterna av en romersk altarsten. (Foto: ULAS)

Arkeologiskt fynd i Leicester

Nyheter.

ARKEOLOGI. Brittiska arkeologer har i Leicester gjort fynd i form av lämningarna efter ett romerskt tempel som förmodas ha byggts på 100-talet skriver Fox News i en artikel.

Långvarig torka avslöjar 3 400 år gammal stad

Nyheter.

BRONSÅLDERN. Klimatförändringar och förlängd torrperiod har gjort att den 3400 år gamla irakiska staden Zakhiku legat ovanför vatten under en längre tid än den tidigare gjort. Det underlättar arkeologernas arbete med att studera och bevara platsen.

Att ständigt påminnas om vad som gömmer sig bakom fasaden

Konst.

KULTURHISTORIA. “Det är lätt att ibland uppleva att det inte finns något särskilt värdefullt att tillföra den visuella kulturen. Inget viktigt att tillägga. ‘Städgraffiti’, eller ‘reversed graffiti’, är därför ett friskt inslag i det offentliga rummet”, skriver Ida Thunström.

0 0kr