Tagg-arkiv

Thomas Thorild

Kampen mellan upplysning och romantik tog aldrig slut

Existentiellt.

IDÉKONFLIKT. Upplysningen tog aldrig slut och inte heller romantikens försök att bemyndiga känslan. Läser man Strindberg och Thorild i vårt tjugoförsta århundrade inser man snart att epokernas konflikt fortfarande rasar, skriver Christoffer Andersson.

0 0kr