Tagg-arkiv

sjuttiotalet

Grönland, självständighet, stormaktspolitik, Danmark,

Noterat: Allvar är en tricky business

Noterat.

ALLVAR. Att skriva på allvar är att ta en risk, att stå med rumpan bar. Herbert Tingsten skrev på sin tid att var han övertygad till femtioen procent så skrev han för hundra. Och eftersom han sällan hade fel, eftersom han var den han var, blev risken försumbar.

0 0kr