Tagg-arkiv

rachel carson

Dynamiskt om ålen och dess mystik

Litteratur/Kultur.

STILSÄKERT. Ordet evangelium står för goda nyheter och glädjebud. Jag är mycket tveksam till om Patrik Svensson har sådana budskap att lämna om ålen, men han skriver med stilsäker lätthet, skriver Bo Bjelvehammar.

Larmrapport om lärkor

Litteratur.

FÅGLARNA. ”Fyra av fem vipor är borta, fem av sex rapphönor, liksom hälften av alla lärkor. Femton av tjugotvå arter har decimerats. Det är lika illa på andra håll”, skriver Ivo Holmqvist. 

0 0kr