Tagg-arkiv

patriarkala strukturer

Kvinnor som vägrar

Litteratur

MOTSTÅND. ”Litteraturforskaren Maria Margareta Österholm menar att motstånd inte alltid behöver (eller kan) vara högljutt och konfrontativt och att det finns motstånd som formuleras genom passivitet, vägran och negationer”, skriver Anna Remmets.

Gå till Toppen