Tagg-arkiv

Magnus Gustafson

Illustration: Opulens.

Akademin och cancelkulturen

Debatt.

KONTROVERSIELLT. “Cancelkulturen är ett hot mot yttrandefriheten.” Magnus Gustafson, doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet, skriver om cancelkulturens inflytande i den akademiska sfären.  

0 0kr