Tagg-arkiv

Lydia Sangren

Essä: Några trådar i en oändlig väv

Litteratur.

GENERATIONSFLÖDEN.  “Min upplevelse vid läsningen är starkt präglad av en känsla av att jag är förvisad till åskådarplats eller till att vara del i en livlös fondkuliss”, skriver Rabbe Kurtén i sin essä om Lydia Sandgrens omdebatterade roman Samlade verk.

0 0kr