Tagg-arkiv

Lis Lovén

Mallarmé.

I poesins sfär med Mallarmé

Litteratur.

LYRIK. ”Är det nyttigt att fördjupa sig i Mallarmé? Det vet jag inte. Men läsvärd är han minsann,” skriver Lis Lovén.

Att binda samman tid och rum

Litteratur.

LYRIKEN. Så hur förstår vi det förflutna egentligen? frågar Lis Lovén och anser att lyriken är av central betydelse i det avseendet. Hon knyter därmed an till två texter, om meter och rim, som vi publicerat denna vår.

Landet som icke är

Existentiellt.

MODERNISMEN. Lis Lovén gör en djupt personlig reflektion kring vad det modernistiska inflytandet från Finland kan ha haft för betydelse för svensk kultur. Hennes text är också ett slags bekännelse till det moderna projektets möjligheter.

0 0kr