Tagg-arkiv

kvinnoroll

Magda Gad kritiserar SVT-intervju

Nyheter.

SVT-KRITIK. Journalisten Magda Gad är kritisk mot frågor som ställts till henne i en SVT-intervju. SVT tillbakavisar kritiken och tycker att Gad borde ha “större acceptans för prövande frågor”.

0 0kr