Tagg-arkiv

kulturverksamhet

Tidningen Samefolket ska digitaliseras

Nyheter.

  URFOLKSTIDNING. Arkivet från världens äldsta urfolkstidning, Samefolket, ska bli mer tillgängligt genom att digitaliseras. Det är ett av de projekt som beviljas stöd när Kulturrådet fördelar 11 275 700 kronor till nationella minoriteters kulturverksamheter.

Svensk kulturpolitik är ett under av tråkig samstämmighet

Litteratur.

RECENSION. “Sammanställningen kryddas av en – förväntad – tydlig spark mot socialdemokratin och Olof Palmes insatser på 1960- och 70-talet som belastas med bildningsskymning, kulturförakt och ett kommissarieartat politiserande av kulturpolitiken”, skriver Calle Nathanson.

0 0kr