Tagg-arkiv

kallifatides

I Humlegården

Litteratur.

FÖRSOMMAR. “Med rätta kan den kallas Stockholms mest litterär-romantiska park”, skriver Erik Cardelús i sin betraktelse med Humlegården som inspiration.

Theodor Kallifatides kommer hem

Litteratur.

SUMMERING. “Kärlek och främlingskap handlar om hur det gick. Exilen är åter, kanske för sista gången, Theodor Kallifatides ämne”, skriver Gunnar Lundin.

0 0kr