Tagg-arkiv

jan myrdal

natt-ensamhet-månen

Ensamhet är självsvält

Existentiellt.

SJÄLVINSIKT. Att vakna upp till sig själv, fördjupa sin självinsikt, klarar ingen på egen hand, skriver Lasse Ekstrand, som också sett den SVT Play-aktuella filmen “I väntan på Jan Myrdals död“. 

Lärorik dokumentär om Jan Myrdal

Scen & film.

DOKUMENTÄR. Av Jan Myrdal kan vi lära oss en tillbakalutad distans till livsfrågorna, hävdar Gunnar Lundin som sett dokumentärfilmen I väntan på Jan Myrdals död.

Noterat-notiser-notis-Opulens

Noterat: Jan Myrdals arv

Noterat.

KÄRNFULLT. En händelse som satte ett märke i mig var Harry Järvs utgåva av Strindbergsfejden. I Strindbergsfejden kunde man pedagogiskt se skillnaden mellan att skriva pratigt, schablonartat trendigt, högtravande, jollrigt mot att, som Strindberg, skriva sakligt, kärnfullt, låta utanverk och vördnadsvärda schabloner falla.

Att skala jaget

Litteratur/Kultur.

STILIST. Det framgår tydligt att Jan Myrdal har kvar sina passioner i livet, bland annat för läsandet och skrivandet. Därtill är skriftställaren Jan Myrdal en skicklig stilist, skriver Bo Bjelvehammar.

0 0kr