Tagg-arkiv

jan myrdal

Att skala jaget

Litteratur/Kultur

STILIST. Det framgår tydligt att Jan Myrdal har kvar sina passioner i livet, bland annat för läsandet och skrivandet. Därtill är skriftställaren Jan Myrdal en skicklig stilist, skriver Bo Bjelvehammar.