Tagg-arkiv

Hjalmar Söderberg

En Evander-parafras som övertygar

Litteratur.

ROMAN. Elisabeth Hagesunds  ”Måndagarna med Robert” är “en välbalanserad, ganska stramt komponerad och starkt koncentrerad roman och dessutom en övertygande debut.” Därtill “en mycket lyckad parafras på en närmast klassisk roman,” anser Thomas Almqvist.

Ett enormt litterärt buffébord

Litteratur.

LÄSFEST. Det är omöjligt att fälla några hårda omdömen om en så välskriven läsfest som Hyllningar är, skriver Tommy Gunnarsson som läst Per Wästbergs nya bok med essäer och krönikor.

Om vår känsla för historia

Existentiellt.

RUINER. “Den nya staden byggs på ruiner. Kvar finns resterna av det gamla, i husens väggar, i de stumma träden”, skriver Gunnar Lundin i en text där han reflekterar över vårt förhållande till historien.

I Humlegården

Litteratur.

FÖRSOMMAR. “Med rätta kan den kallas Stockholms mest litterär-romantiska park”, skriver Erik Cardelús i sin betraktelse med Humlegården som inspiration.

0 0kr