Tagg-arkiv

herbert tingsten

Grönland, självständighet, stormaktspolitik, Danmark,

Noterat: Allvar är en tricky business

Noterat.

ALLVAR. Att skriva på allvar är att ta en risk, att stå med rumpan bar. Herbert Tingsten skrev på sin tid att var han övertygad till femtioen procent så skrev han för hundra. Och eftersom han sällan hade fel, eftersom han var den han var, blev risken försumbar.

Om de döda inget annat än gott

Samhälle.

DÖDSFALL. Furorna faller, en efter en, på allra sista tiden de folkpartistiska ledarna Ola Ullsten, under kort tid statsminister, och Per Ahlmark, som något längre var vice statsminister. Ivo Holmqvist om runor i allmänhet och Ahlmark i synnerhet.

0 0kr