Tagg-arkiv

Hanna Krall

Sanningen om ett brott

Litteratur.

SKICKLIG. Det är i förmågan att låta drabbande formuleringar och sakliga redovisningar mötas, och ibland kollidera med varandra, som Hanna Krall framträder som den skickliga författare hon är, skriver Anna Remmets.

0 0kr