Tagg-arkiv

estetiska ämnen

Skolans musikundervisning en viktig tillflykt

Musik.

NYTTOTÄNKANDE. Musik och andra estetiska ämnen får ofta stryka på foten när man ska spara. Vi måste sluta att väga musikämnet mot andra skolämnen utifrån frågan om vad eleven måste kunna i sitt framtida liv, skriver Linda Bönström. 

0 0kr