Tagg-arkiv

Christer Pettersson

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

Noterat: Ännu en tragedi

Noterat.

HAVERI. I Hans-Gunnar Axberger nyligen utkomna bok Statsministermordet (Norstedts förlag) ges intressanta inblickar i den illa skötta Palmeutredningen . Några år efter mordet fick utredarna korn på en högintressant tänkbar gärningsman. Han hette Christer Pettersson och var en känd våldsman.

Konstnären bakom masken

Konst.

UNDERGROUNDKONST. Konstnären, curatorn och galleristen Mikael Goralski är en drivande kraft i vad som kan kallas ett slags etablerad undergroundrörelse i den svenska konsten.

0 0kr