Tagg-arkiv

Charles Dickens

Om den litteraturhistoriska glömskan

Litteratur

FRAMSTÅENDE. Initierat skriver Ivo Holmqvist om Karl Warburg och Martin Lamm. Två på sin tid mycket framstående gestalter i svenskt litteraturliv, som nu lyfts fram ur glömskan.