Tagg-arkiv

Bohuslän Big Band

Kreativ och lekfull jazz

Musik.

JAZZ. “Lina Nyberg är inte traditionsbunden i en fundamentalistisk mening, hon är istället nyskapande, självständig och framför allt kreativ och lekfull,” skriver Bo Bjelvehammar.

0 0kr