Tagg-arkiv

björnar

Om du möter en björn

Prosa & poesi/Kultur

LYRIK. Dikten Information från Viltskadecentrum: Om du möter en björn är inspirerad av, ibland ordagrant citerad ur, en broschyr från Viltskadecentrum som Helena Fehrman hittade i Dalarna. Den är en del i en kommande samling som hon tänker sig ska handla om djur.