Tips från en naprapat i Sollentuna

Sponsrat.

Att leva med smärta är väldigt utmattande och försvårar det vardagliga livet avsevärt. Med dessa tips från en naprapat i Sollentuna kan du undvika situationer och rörelser som kan orsaka ryggskott, nackspärr och andra smärtsamma upplevelser.

Ta tillbaka ditt liv och bli av med jobbiga smärtor som hindrar dig i din vardag!

Stretcha regelbundet

Det vanliga livet idag består av mycket stillasittande. Och allt detta stillasittande är inte normalt för kroppen som bör vara i rörelse större delen av dagen. Oftast är det stillasittandet som leder till värk i kroppen, även om det inte alltid leder till ryggskott eller nackspärr kan du uppleva olika smärtor i kroppen.

Lägg upp en stretchprogram du gör dagligen för att undvika att kroppen blir för stel.

Rör på dig dagligen

Att hålla igång kroppen förebygger effektivt smärta i kroppen. När du rör på dig ökar blodcirkulationen som hjälper kroppen att hålla sig smidig. Men detta betyder inte att du måste ge dig ut på en springtur eller ta dig till gymmet varje dag. En enkel promenad hjälper kroppen att öka blodcirkulationen.

Fast självklart hjälper det att hålla kroppen musklad på ett hälsosamt vis.

Lär dig dina smärtgränser

Alla upplever smärta på olika vis, en del har en låg smärttröskel medans andra har en väldigt hög smärttröskel. Om du lever med smärta i leder, muskler och ligament dagligen kan det vara en bra ide att boka en tid med en naprapat i Sollentuna.

Även om den smärta du upplever inte är överväldigande kan den utvecklas till något större. Det är alltid enklare att lösa problem på en låg nivå. När smärtan väl har tagit över din kropp och även ditt liv är det mycket svårare att lösa problemet och återvända till ett normalt liv.

Dessutom kan en naprapat i Sollentuna hjälpa dig att komma igång med träning som passar just din kropp och den smärtan just du upplever. Att träna fel leder oftast till mer smärta och inte mindre eller ingen alls.

Skapa en ny rutin i livet

De allra flesta naprapater rekommenderar en ny rutin för de personer som lever med smärta. Genom att ändra en del rutiner i ditt liv kan du uppnå ett liv helt utan smärta. Du som har ett stillasittande arbete kanske kan promenera till och från arbetet för att väga upp det faktum att du sitter still större delen av dagen. Plus att du borde lägga in pauser där du faktiskt stretchar hela kroppen under dagens gång. Visst kan det se lite kul ut för kollegorna men det är värt besväret för att slippa smärtan.

Genom att bryta kroppens nya rörelsemönster, som blivit stillasittande, kommer du att uppleva en del besvär från början. Självklart beroende på hur länge du har låtit din kropp vara stillasittande. Men i slutändan kommer du att upptäcka hur bra du mår av att bryta det stillasittande rörelsemönstret.

Det är inte bara smärta som kan botas med rörelse utan även depression och ångest blir mycket bättre när du rör på kroppen dagligen. Faktiskt är det vanligt att personer som lever med kronisk smärta lider av både depression och ångest.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.