Så fungerar en OVK-besiktning

Sponsrat.

Innan du säljer eller köper en bostadsrätt är det viktigt att göra en ovk besiktning. Detta är för att säkerställa att bostaden uppfyller de krav som ställs på boendemiljön. En OVK-besiktning innebär att en besiktningsman går igenom hela bostaden och kontrollerar alla installationssystem. Efter genomförd besiktning får du ett protokoll med besiktningsmannens iakttagelser.

Hur går en OVK-besiktning till?

Besiktningen görs av en certifierad besiktningsman, och det är viktigt att du tar reda på hur mycket den kommer att kosta innan du bokar den. Besiktningsmannen kommer att titta på flera saker, och det är viktigt att du förbereder dig på detta. Han eller hon kommer titta på ventilation, elektriska installationer, rörsystem och mycket annat. Du bör också vara beredd på att svara på frågor om ditt boende, såsom hur länge du har bott där och om du har några planer på att flytta.

När ska man göra en OVK-besiktning?

Besiktningen görs normalt sett vart tredje år, men det finns undantag. Om du har en nyinstallation eller gör stora renoveringar i ditt hem som påverkar ventilationen måste du göra en ny OVK-besiktning.

En certifierad besiktningsman kommer till ditt hem och kontrollerar hur ventilationen fungerar. Han eller hon kommer också att se till att alla rör och ventiler är rena och fri från blockeringar. Efter genomförd besiktning får du ett intyg som visar hur bra eller dålig ventilationen i ditt hem är. Intyget är viktigt för dig som bostadsägare, eftersom det visar hur bra eller dålig ventilationen i ditt hem är.

Vanligaste sättet är att anlita en certifierad besiktningsman. Det finns dock flera andra sätt att göra det på, till exempel genom att använda en OVK-apparat eller genom att låta någon annan göra besiktningen åt dig.

Finns det några risker med att inte genomföra en OVK-besiktning?

Om du bor i ett hus som är gammalt eller har haft problem med vattenläckage tidigare, är det klokt att genomföra en besiktning. Detta gäller även om du planerar att renovera ditt hem, eftersom det kan vara svårt att se eventuella skador på vattenledningarna under golv och väggar. En OVK-besiktning kan också vara bra om du planerar att sälja ditt hus, eftersom det visar potentiella köpare att du har tagit hand om eventuella problem.

“OVK står för Obligatorisk Ventilationstestning och är en besiktning som ska göras på flera olika typer av fastigheter. En OVK-besiktning är obligatorisk vid byte av bostadsrättsförening, samt vid byte av styrelse i en bostadsrättsförening. Dessutom måste alla nybyggda fastigheter genomgå en OVK-besiktning.”
Input: “Det finns många myter om hur man ska tvä

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.