Nya rön: Sverige gjorde rätt

Sponsrat
Foto: Macau Photo Agency

I SAMARBETE MED PARTNER. Coronaviruset har minst sagt förändrat vardagen för många, eller har det? För I Sverige har man valt att hålla ett mycket stort antal saker öppna, än vad man har gjort i många andra länder runt om i världen. Kritiken tålde inte att vänta på sig och många länder har varit ute tidigt och kritiserat Sveriges coronastrategi redan från början – något en del av dem kanske ångrar idag. Sverige är nämligen i dagens läge ett av de länder med lägst smittspridning i hela världen.

Det betyder i stora drag att det rapporteras in få nya fall med personer som har smittats med viruset. Många länder har pekat på Sverige som skräckexempel i förhållande till hur landet har hanterat coronaviruset, men efter en kortare period med stigande smittspridning har nu så pass få fall rapporterats in att det rör sig om ett av de länder i världen som har allra lägst smittspridning i samhället.

Helhetsbild ger ett annat resultat

Man kan helt enkelt inte bara titta på antal avlidna som det ser ut just nu. Om tio år kan det visa sig att andra faktorer har gjort att psykisk ohälsa har stigit eller liknande vilket kan leda till ökad statistik på området. Om man stänger ner butiker där folk kan handla underkläder, wand vibrator eller andra produkter som hör till intimområdet, utöver alla andra butiker i samhället så får man ödelagda städer, där konsumtionen i butikerna ligger nära nollpunkten.

Rätt eller fel?

När allt kommer omkring vill med all säkerhet de flesta länder göra allt vad de kan för att hålla virusets framfart nere. Alla länder agerar naturligtvis på det vis som de anser är mest riktigt och effektivt. På grund av detta kan det vara svårt att peka ut riktlinjer för vad som anses för att vara rätt eller fel, speciellt eftersom det är ett så pass nytt virus. Forskningen på viruset är i full gång men mycket är fortfarande okänt.

Det rör sig alltså om ett helt nytt virus som forskare och sjukvården inte tidigare har känt till. Det gör att varje steg i hur man väljer att hantera viruset i grund och botten är en chansning. Visst kan man ta det säkra före det osäkra och välja att stänga ner ett helt land.
Men det är inte säkert att antalet avlidna kommer att bli lägre bara för att man stänger ner ett land. Det hänger sannolikt ihop med hur man som land ställer sig i frågan om hur mycket pengar man vill spendera på en nedstängning istället för på sjukvården.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.