Med försmak för kultur

Sponsrat.

Kultur är ett begrepp med en bred betydelse. Det är laddat med känslor, intryck och budskap. Kultur samlar i sig allt som har med teater, litteratur, konst och dans att göra. Att intressera sig för någon av kulturens många aspekter, att fördjupa sig i dess mening och betydelse är något som de flesta av oss har ett behov av. Kultur handlar mycket om att förmedla olika sorters budskap. Detta kan göras på särskilda sätt som anpassas både mottagaren och den som vill uttrycka något specifikt.

En intressant väg att gå är att trycka olika slogans eller budskap på kläder eller tillbehör. Tygpåsar med tryck eller tygkassar med tryck kan vara ett intressant alternativ. Många kulturföreningar väljer att trycka sådana kassar som de delar ut till olika målgrupper. På det sättet marknadsförs själva föreningen och ger möjlighet att även förmedla något ifall så önskas. Många företag, inte bara kulturföreningar väljer att beställa muggar, tygpåsar eller mössor med tryck där dess logotyp syns på ett smakfullt sätt. Tanken är egentligen densamma, att dela ut artiklarna till medarbetare, intressenter eller kunder och göra sig påmind. Grunden är likadan – att förmedla budskap, att skapa igenkännande och medvetenhet hos mottagarna. I många fall trycks sådana typer av artiklar i samband med högtider såsom Jul eller Påsk. Om en viss organisation eller företag ska medverka i en mässa passar det väldigt väl med sådana typer av gåvor. Tanken är att synas på ett trevligt sätt. Som tur är finns det idag gott om olika firmor som kan på ett enkelt och snabbt sätt utföra beställningar och göra högkvalitativa tryck på kläder, tygpåsar eller muggar. Titta gärna runt på nätet för att välja rätt företag för uppdraget.

Låt oss återgå till en av samhällets giganter, nämligen kulturen. Vilken påverkan har den på samhället? Lite mer kring det diskuteras i nästa rubrik.

Kulturens påverkan i samhället

Vilken roll spelar kultur i vår tid och vilken roll har det spelat till exempel på 1800-talet? Sanningen är att även om kulturens grund är densamma så är dess påverkan olika beroende på vilket decennium vi pratar om. Till exempel behövdes kultur på 1800-talet mest för att höja europeiska länderna till att bli mer civiliserad. Kulturen skapade landets historia och lämnade ett arv åt folket. Idag är kultur en av de viktigaste byggstenarna både av den gemensamma och individuella identiteten. På en nationell nivå kan vi idag förstå att kultur sammanför oss som folkslag även om dess parallella universum har betytt olika saker under tiden. Kultur berikar vår omgivning och även om den för med sig olika budskap och betydelser på individuell nivå så är för den samman oss som nation.

Kultur skapar oändliga möjligheter för upplevelser som påverkar våra sinnen och själar. Den öppnar dörrar för alla sorters frågor, från filosofi till vardagliga sådana. Frågor som behandlar världen, vår syn på den och förmedlar värden som är viktiga att belysa och prata om. Genom att titta på en film eller konstutställning, att lyssna på musik eller läsa en bok kan vi få en ny syn på vår vardag och liv. Kultur kan ge oss tillbaka hoppet ifall det gått förlorat och ge oss en känsla av samhörighet. Konst i sig är öppen för alla och för olika tolkningar. Det är även därför den är så berikande och nära alla individer som väljer att ta till sig den.

Utan kultur blir livet utan tvekan mer färglös.  Tänk om musik, böcker, bio, konst eller dans plötsligt försvinner. Hur hade livets känts då? Substansen försvinner. Därför ska vi vara måna om att bibehålla den höga kulturella nivån som vårt samhälle har skapat för oss.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.