Hyperglobaliseringens hot

Sponsrat.

I SAMARBETE MED INNOVATIVE CONTENT. Globalisering innebär att världen knyts samman genom att politik, ekonomi samt kultur likriktas över hela världen. Globaliseringsprocessens motor är kapitalismen och oavsett hur man ser på saken är globaliseringen här för att stanna. Idag är världen mindre och mer eller mindre en gemensam marknadsplats.

Världen som arbetsplats

När andra länder har problem med ekonomin så köper inte landets befolkning lika mycket. Det kan påverka Sverige och den svenska arbetsmarknaden. Om exempelvis Ryssland, Kina eller USA inte längre har råd att köpa lika mycket bilar behövs inte det svenska stålet till biltillverkningen. Det bidrar till att arbetare inom den svenska stålindustrin kan förlora sina arbeten och bli arbetslösa.

Den globala arbetsmarknaden kan förklaras som en världsomfattande arbetsmarknad där människor flyttar runt om i världen för att få arbeten. I Sverige åker till exempel många unga svenskar till Danmark eller Norge för att arbeta eftersom det är lättare att få jobb där. Den svenska arbetsmarknaden tappar därför arbetskraft eftersom det är svårt att komma in på den nationella arbetsmarknaden som ung. I andra världsdelar flyttar fattiga människor till grannländer för att överhuvudtaget kunna få ett arbete. Faran med en världsomfattande arbetsmarknad är att Sverige kan tappa kunskap när utbildade människor väljer att arbeta i länder som har mer att erbjuda. När unga människor inte ens kommer in på arbetsmarknaden i Sverige förlorar vi dessutom framtida resurser till andra länder.

Företag som arbetar globalt

Många stora och multinationella företag låter sin personal arbeta utomlands i perioder, vilket ger goda möjligheter till utveckling av både arbetare och företag. Flera företag väljer även att flytta verksamheten till olika länder för att öka vinstmöjligheterna. Småföretagare kan också tjäna pengar på händelser i andra länder. Traders kan till exempel köpa och sälja aktier eller fonder i utländska bolag som inte skattar i Sverige. De kan även handla med valutor och profiten uppstår när två valutor höjs eller sänks i relation till varandra. Men är online trading den nya faran? Traders arbetar inom ett segment som kallas hyperglobalisering där det finns total rörlighet av varor tjänster och kapital. Det är snarare hyperglobaliseringen som är problemet och inte de aktörer som rör sig inom det.

Vid hyperglobalisering försvinner staternas chans att tillhandahålla det som krävs för att marknader ska fungera väl, som till exempel regleringar av marknader genom demokratiskt beslutsfattande och socialförsäkringar. Globalisering kan erodera vinsterna av globalisering genom att vi får en regleringsbrist. Legitimiteten för det ekonomiska systemet undermineras därmed.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.