Att bevara digital konst

Sponsrat.

I SAMARBETE MED INNOVATIVE CONTENT. Digital konst är ett samlingsbegrepp för konstnärliga verk som har skapats med hjälp av modern teknologi som till exempel datorer, TV-apparater och ljudinspelningar. Tekniska hjälpmedel kan ha varit en del av den kreativa processen eller användas i presentationen av konstverket.

Eftersom gränsen mellan konst och teknologi fortsätter att suddas ut börjar det bli allt vanligare med digitala konstupplevelser. Det går till exempel redan att besöka museum för virtual reality och visa upp konstverk på digitala displayer som är extremt lika vanliga kanvasdukar. Utvecklingen av teknologisk konst går i snabb takt, men det väcker en viktig fråga hos konstvårdare. Hur kan digitala konstverk bevaras för framtiden?

Det kan verka som att digitala konstverk är mycket enkla att bevara eftersom de kan kopieras snabbt och obegränsat många gånger. Tekniska konstverk bryts inte heller ner av miljömässiga faktorer som till exempel temperatur eller fuktighet som påverkar fysisk konst. Sanningen är dock att digital konst kan vara otroligt sårbar eftersom verken vanligtvis är beroende av specifik mjukvara och hårdvara för att visas upp i enlighet med konstnärens vision. När operativsystem förändras och mjukvara uppdateras blir det mycket svårare att bevara digital konst. Att arbeta med hårdvara som inte längre används, som till exempel en diskett, är också en utmaning.

Guggenheim och New York University
I USA har Guggenheim Museum och New York University etablerat ett gemensamt projekt för att kunna bevara viktig digitala konstverk. Deena Engel, en medlem av projektet och professor av datavetenskap på New York University har uttalat sig om projektet:

– Som en del av att bevara samtidskonsten står konservatorer inför nya utmaningar eftersom konstnärer använder nutida teknologi som ett medium för sina konstverk. Om du tänker på ett ordbehandlingsdokument som du skrev för 10 år sedan, kan du fortfarande öppna och skriva ut det? Konst baserad på mjukvara kan vara mycket komplex.

Konstverk som kommer att behandlas i projektet inkluderar Mark Naipers net flag (2002), Shu Lea Cheangs Brandon (1998-99) och John F. Simons Unfolding Objects (2002). Samtliga originalverk publicerades på nätet av konstnärerna och har interaktiva element. Det går till exempel att manipulera färg och form på flaggan i net.flag.

När verken har restaurerats kommer de att publiceras på Guggenheim Museums hemsida. Att restaurera ett konstverk kan verka konstigt när det handlar om digital konst, men restaureringsprocessen för teknologiska verk är överraskande lik den för fysiska verk. Verket skrivs helt enkelt om från ett föråldrat programmeringsspråk till ett nutida.

ZKM Center for Art and Media
ZKM Center for Art and Media som ligger i Karlsruhe i Tyskland har en av världens största samlingar av digitalkonst. I deras arkiv hittar man allt från filmklipp, äldre videoslots, digitala tavlor och ljudkonst. ZKM samlar även på äldre teknik som datorer och TV-apparater som kan användas för att visa upp äldre mediakonst. Centret är den ledande utvecklaren inom restaurering av digitalkonst och många konstverk räddas genom att överföras till ny teknologi eller system.

ZKM försöker bevara och visa upp konstverk i konstnärens valda originalform så länge som det är möjligt. Därför samarbetar de med konstnären för att få tag i rätt hårdvara för konstverket. Hårdvaran samlas in, underhålls och förvaras sedan för framtida användning. Samtidigt sker en systematisk förberedelse för att skriva om verket till ett nutida datasystem och mjukvara. Eftersom verket visas upp i centret krävs det dagligt underhåll av apparaterna. Tekniska problem är därför snabbt identifierade, analyserade och lösta. ZKM har flera tekniker från olika områden anställda, som till exempel programmerare och ljudingenjörer. Konstverk som inte längre kan bevaras är restaurerade helt och i vissa fall reproduceras även verket tillsammans med konstnären. Förändringarna dokumenteras då grundligt i olika databanker.

Mer att läsa: Så fungerar slots

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.