Generation Z:s fantasier om 1990-talet

Scen & film.
Från vänster: Mace Coronel, Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Reyn Doi, Maxwell Acee Donovan and Sam Morelos (foto: Patrick Wymore/Netflix)
TV-SERIE. “Det kan antingen flyga eller falla.” Filip Hallbäck anser att TV-serien kan stå på egna ben då den behållit originalseriens integritet men ett individuellt jargong saknas.

FILIP HALLBÄCK
FILIP HALLBÄCK
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Scen & film

0 0kr