Festival med Latinamerika i brännpunkten

Scen & film.
Stillbild från Oblivion Verses / Los versos del olvido. Spelfilm. Chile 2017. Regi: Alireza Katami.

LATINAMERIKANSK FILM. Latinamerika i fokus är en film-och kulturfestival som arrangeras för 16:e året i rad i Malmö och Lund. Ingela Brovik har besökt den och rapporterar här om sina intryck.

 

Latinamerika i fokus,  film-och kulturfestival i Skåne

Banker är farligare för folket än militära arméer, enligt ett uttalande av Tomas Jefferson i USA år 1815. Det är ett citat ur Fingret på den ömma punkten, en dokumentärfilm i regi av Silvio Tendler, Brasilien, som visats på årets Latinamerika i fokus,en film-och kulturfestival som arrangeras för 16:e året i rad i Malmö och Lund.

En mycket intressant dokumentär om dagens ekonomiska läge i Latinamerika och resten av världen som numera domineras av internationella finanskapitalets strävan efter att berika sig mer och mer enbart på kapitalet i sig, långt bortom detta att tjäna pengar på arbete, som varit den mer naturliga ekonomiska vägen till vinst.

[CONTACT_FORM_TO_EMAIL id=”2″]

 

Silvio Tendlers film blir till en engagerad politisk road-movie runt hela världen för att fråga ut sakkunniga, ekonomer, politiker, statsvetare med flera om sakernas tillstånd, de har mycket att säga, om att vi ser slutet på sociala rättigheter, rättvisa, drömmar om ett bättre liv. En angelägen film på festivalen, typisk för Latinamerika i Fokus ambition att visa bra politisk film om dagens klassamhälle, nationellt och internationellt, som sällan eller aldrig visas på svenska biografer. Typiskt även för latinamerikansk film som påfallande ofta handlar om arbetare på fabrik, kvinnor i låglönejobb, utsatt arbetarklass gentemot välsituerad medelklass — sådant man förr kunde se i till exempel italiensk film, men inte ser i samma utsträckning, numera.

Oblivion verses, spelfilm från Chile i regi av Alireza Katami var festivalens invigningsfilm, en egensinnig fabel om en äldre vaktmästare som har jobbat länge på ett bårhus, hans plan är att försöka rätta till mänskliga misstag. Han vill hjälpa anhöriga att finna sina kära bortgångna, medan militären gör räder mot kyrkogård och bårhus, en bisarr berättelse med magisk realism som speglar tidsandan. En stark film om existentiella frågor.

Kvinnorna och freden är en utställning på biografen Panora i Malmö som under festivalen visar fotografier av kvinnor på landsbygden i Colombia som har organiserat sig för social rättvisa, vill motverka de stora sociala skillnaderna mellan kvinnor och män. Om krig och patriarkat berättar texterna som hör ihop med fotografierna, om dagens situation två år efter det fredsavtal som slutits, mellan regeringen och Farc-gerillan, och som uppmärksammats internationellt.

Andra minnesvärda dokumentärfilmer är Resa till de besprutade byarna i regi av Fernando Solanas, hans sista i en serie av åtta filmer om ett Argentina i kris under 2000-talet, en undersökande film om sojamodellen, andra produktioner av frön, samt kemiska bekämpningsmedels effekter i Argentina och resten av världen. Raka motsatsen till dokumentären The untold story i regi av Taggart Siegel och Jon Betz, en film som följer engagerade människor som vill bevara frön, fröbevarare, från hela världen, en oväntad story om mat som funnits i 12 000 år!

Man dödar inte sanningen i regi av Coizta Grecko, Juan Castro Gessner och Témoris Grecko är en smärtsam krönika om journalisters situation i Mexiko, de tre mest blodiga åren i kampen för det fria ordet. En dokumentär berättelse som återger historien om de mördade journalisterna, deras anhöriga och de mexikanska tidningar som ibland  manipuleras av de som har makten (kriminella gäng  och/eller politiker). På plats i Malmö efter visningen fanns regissören Témoris Grecko, som berättade att han kom från ett annat konfliktområde till Mexiko, för att undersöka läget för journalister och den fria pressen, och det var nästan lika illa i båda länderna. Filmen blir till en frizon för yttrandefriheten i Mexiko, nu i Malmö på Latinamerika i fokus (22-28/10) och fortsätter i Lund ( 8-10/11).

INGELA BROVIK
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Scen & film

0 0kr