Utdrag

Prosa & poesi.

I höst kommer Opulens i större utsträckning fokusera på diktkonsten. Vi inleder med ett utdrag av Bo Bjelvehammar.

VATTENSTÄMNING
alen doppar sina grenar
i bäcken
vattnet svarar med en virvel
med skrattande småljud
virveln kastar ett öga
mot gråhägern
en svart sten tar sig upp längs bäckfåran
den grånar i solen
en bäver paddlar förbi

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.