Poesi: Dikter ur Reningsverk

Prosa & poesi.
Foto: Pixabay.com

SEXUALITETEN. Den välmeriterade författaren och poeten Else-Britt Kjellqvist har tidigare medverkat med sina dikter i Opulens. Här presenterar vi tre nya dikter ur manuset till Reningsverk, en outgiven diktsamling med sexualitetens befriande kraft som tema.

Else-Britt Kjellqvist är född i Stockholm och uppväxt på Söder. Hon är sedan länge heltidsförfattare men var tidigare också verksam som psykoanalytiker och debuterade 1981 på Bonniers med diktsamlingen Lögnen har ögon. Kjellqvist har gett ut ett tjugotal essäböcker varav de om skam mötts av stort intresse, också i de nordiska länderna. Skriver nu på en roman. Hon har tidigare varit publicerad i Opulens med Ögon – ett knippe starkt förtätade dikter.

Nu har vi glädjen att presentera dikterna Rening, Orgiasm och Flodbädd som ingår i en outgiven sjätte diktsamling med namnet Reningsverk. De handlar om sexualitetens befriande kraft; dess kropp, själ och ande.

CAROLINA THELIN

RENING

I gryningen
renas kroppen
Spolas
sköljer över stenar
Sticker
likt nyslipade kniven
i kökslådan
skär
stäcker lidelsen
tills svett dryper
och ord kommer
vällande fram mellan
ursinnigt vanmäktiga
bergmassiv

Vet nu att jag levt
under dödshot
att det var verkligt
att hon lyfte kniven
mot barnet

Åren i träda
vältrar över mannen
i sängen

 

ORGIASM

svall sköljer
in över särade lår
havsdyningar suger
häver sig
mot öppnat sköte

strömmar
nedför vattentrappa
i djuphavsgrotta

i bakvatten stående

vräker sig loss
vältrad i sand
spolad av ogrumlat
havsvatten

vågor slår hårt
mot grottväggar
mörka hålan fylld

blir hav

 

FLODBÄDD

flöde
floden rensar
bädden
ren

vatten faller

stänger fönstret
så att skriken
inte hörs
nere på vägen

elden mellan oss
löder

vattnet släcker

ELSE-BRITT KJELLQVIST
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr