Lyrik & Konst: Mörker med glödande kanter

Prosa & poesi.
Ett uppslag i boken ”Mörker med glödande kanter” (Rojal förlag) av Kennet Klemets och Ola Åstrand.

LYRIK. I dag har vi glädjen att presentera ett exempel på dikt och konst i dynamisk dialog. Det rör sig om ett samarbete mellan poeten Kennet Klemets och konstnären Ola Åstrand.

Ola Åstrand, född 1959, är konstnär, tecknare, grafiker, curator och tidigare musiker. Åstrands konst genomsyras av en samhälls- och civilisationskritik. I hans verk finns referenser till serier, kitsch och såväl punkens som proggens estetik. Han har också jobbat med airbrush, skulptur och ljud samt installationer. Åstrand finns bl a representerad vid Moderna museet och Göteborgs konstmuseum.
Kennet Klemets, född 1964, är poet och översättare. Han debuterade 1997 med diktsamlingen År med tretton månar. För sin diktsamling, Kling Kling (2009), tilldelades han Gerard Bonniers lyrikpris 2010. Hans dikter har översatts till ett flertal språk. Han är själv verksam som översättare av bl.a. fransk skönlitteratur. Tillsammans med Per Planhammar och Petter Lindgren framträdde han på 1990-talet i poetgruppen Wunderbaum.

Konstnären Ola Åstrand och poeten Kennet Klemets har tillsammans gjort en bok, Mörker med glödande kanter, där bild och dikt samspelar i en dynamisk växelverkan. De båda har känt varandra länge och genom åren har Åstrand gjort flera omslag till Klemets böcker. Collagen som är utförda i enlighet med ett slags punkestetik har baserats på bilder ur dagspressen. Kennet Klemets dikter är förtätade och med några få rader, ibland endast en rad, gestaltar poeten ett tillstånd eller en situation i tidsflödet. Om diktraderna kan ses som en inre monolog eller fragment av en sådan så uppstår en dialog i samspelet med collagen.

Poeten och konstnären har avgjort en gemensam nämnare i detta att läsa av samtiden, informationsflödet och att med stor känslighet reagera på det utifrån en existentiell utsatthet. Kombinationen av text och bild är här gjord specifikt för Opulens. Boken ”Mörker med glödande” kanter är för övrigt tillgänglig i hundra handgjorda exemplar och går att skaffa via förlagets hemsida

CLEMENS ALTGÅRD

 

Ur Mörker med glödande kanter

Mycket solig och varm

Grått och grönt

Det doftar hägg, det doftar också syren

Inre förändring

Ledningar, vita streck

Det ligger för djupt, för trångt, det trycker ut mig

Kom närmare

Rakt in i mig innan jag hinner tänka

OLA ÅSTRAND
OLA ÅSTRAND
info@opulens.se

KENNET KLEMETS
KENNET KLEMETS
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr