Den återfunna bilden: “Jag räknade allt…”

Prosa & poesi.
Montage: Opulens. (Fotograf: Okänd.)

LYRIK.  Emma Eriksson Olsson skriver dikter med utgångspunkt i anonyma foton som hon finner på loppis.

Jag räknade allt som kunde räknas
101 sätt att kalla mitt namn
52 steg mellan kök och bord

det tar 32 minuter med bil
mellan Kåseberga och Ensligheten

jag gjorde resan en gång
och vände aldrig mera hem

EMMA ERIKSSON OLSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr